نمایندگی فروش ترانسفورماتورهای شرکت ایران ترانسفو

شرکت آترین ترانس معروف فعالیت خود را با اخذ نمایندگی فروش شماره83 از شرکت ایران ترانسفو آغاز نموده و در حال حاضر اقدام به فروش محصولات این شرکت مینماید.انواع محصولات عبارتنداز:

  • ترانسفورماتورهای هرمتیک
  • ترانسفورماتورهای روغنی
  • ترانسفورماتورهای خشک

جزئیات بیشتر

نمایندگی توسعه پست های ایران ترانسفو

محصولات شرکت توسعه پست های ایران ترانسفو ,پست های کمپکت,موبایل,پکیج ,یونیت و پدمانتد,با کاربرد ویژه جهت استفادهIndoor,Outdoorبرای ولتاژهای تا36کیلوولت میباشد.این پست ها برای نصب در مناطق با رطوبت بالا,شرایط اب و هوایی نا مساعد,بسیار مناسب بوده و در طراحی ان ها شرایط محیطی لحاظ گردیده است.

جزئیات بیشتر

نمایندگی خدمات پس از فروش ایران ترانسفو

محصولات شرکت توسعه پست های ایران ترانسفو ,پست های کمپکت,موبایل,پکیج ,یونیت و پدمانتد,با کاربرد ویژه جهت استفادهIndoor,Outdoorبرای ولتاژهای تا36کیلوولت میباشد.این پست ها برای نصب در مناطق با رطوبت بالا,شرایط اب و هوایی نا مساعد,بسیار مناسب بوده و در طراحی ان ها شرایط محیطی لحاظ گردیده است.

جزئیات بیشتر

مشتریان