درباره ما

به منظور برقراری ارتباط مستمر و موثر با مشتریان محترم و تسری هر چه بهتر قابلیت های علمی,فنی,تولیدی و بازرگانی شرکت ایران ترانسفو در صنعت عظیم برق کشور این شرکت توانست با مشارکت شرکت های صنایع آترین تبریز و توسعه پست های ایران ترانسفو شرکت "آترین ترانس معروف" را به عنوان بازوی اجرایی خود در منظفه شمال غرب کشور پایه گذاری و معرفی نماید.
شرکت آترین ترانس معروف در حال حاضر با تمرکز و مشارکت فکری مهندسین و کارشناسان مجرب و متخصص,تلاش وافر دارد تا با تعهد خاص و با پشتوانه تجارب چندین ساله مجموعه بزرگ ایران ترانسفو خدمات خلاقانه و ارزشمندی رادر صنعت برق منطقه ایفا نماید.

گواهی نامه ها