نمایندگی فروش پست های پیش ساخته شرکت توسعه پست های ایران ترانسفو

پست های یونیت عمدتا برای مناطق بسیار گرم و شرجی بالا طراحی شده اند.
  • پایه پست متناسب با وزن آن از پروفیل های استاندارد,به صورت جوشی ساخته و گالوانیزه گرم میشود.
  • تجهیزات پست,که به صورت Outdoor طراحی شده اند,معمولا با کوپل مستقیم به ترانسفورماتور متصل میشوند.
  • این پست ها بدون نیاز به محفظه یا سایبان,به صورت OutdoorباIP54 بر روی یک فونداسیون بتنی مصب میشوند و دارای کلاس حرارتی صفر هستند.

پست یونیت

یکی از انواع پست های پیش ساخته میباشد که جهت نصب نیاز به اجرای فونداسیون بتنی مطابق نقشه و مشخصات فنی مربوطه دارند.
سقف,دربها و دیواره هااز ورق 2 میلی متری و اسکلت اصلی از ورق 3 میلی متری ساخته میشود

پست فلزی

نمونه جدیدی از پست های کمپکت میباشد که برای اولین بار در ایران توسط شرکت ساخته و ارائه میگردد.این پست دارای پایه بتنی و بدنه تمام فلزی است که این ترکیب باعث افزایش استحکام و کارایی پست میشود .پایه این پست مشابه پایه پست نیمه دفنی تمام بتنی میباشدو فقط اتاقک پست به صورت فلزی طراحی گردیده است و این امر باعث انعطاف پذیری بیشتر گردیده است.

فلزی نیمه دفنی

با توجه به محدودیت های ابعادی مورد درخواست مشتریان و با رعایت حداقل حفاظت های لازم ترانسفورماتور و همچنین سیستم رینگ حاکم بر پست های زمینی,طراحی پست دو طبقه صورت گرقته استj ابعاد پست به حداقل ابعاد ممکن کاهش یافته است.
ساختار محفظه,تجهیزات مورد استفاده و نحوه اتصالات در این پست ها,مشابه پست های یک طبقه کیوسک فلزی است و تنها تفاوت در چیدمان تجهیزات است.

پست دوطبقه

جز اصلی ان پست ها همانند سایرپست های توزیع,ترانسفورماتور میباشد که میتواند با طرح هرمتیک روغنی دیوار کنگره ای. یا طرهرمتیک روغنی با بالشتکی از گاز خنثی و سیستم خنک سازی رادیاتور طراحی شود.از آنجایی که اکثر اجزا پست داخل روغن ترانسفورماتور می باشندPad Mounted Transformer معروفند و تنها توسط سازندگان ترانسفورماتور قابل ساخت و طراحی می باشند

پست پدمانتد

تابلوهای فشار متوسط مورد استفاده از نوع کمپکت و به صورت AIS )AIS Insulated System) ویا Gas Insulated System )GIS) میباشند.

تابلوهای فشار متوسط